Chứng khoán và những điều cần biết

Ngày nay, nền kinh tế ngày càng phát triển, số lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường ngày càng nhiều, cùng với đó, thị trường tài chính cũng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn trước với nhiều sản phẩm tài chính đa dạng và phong phú. Tất cả những điều đó đã làm cho thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là các tài sản tài chính, là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn trên thị trường. Có 2 loại chính: chứng khoán vốn và chứng khoán nợ, được đại diện bởi 2 loại tài sản phổ biến hiện nay là cổ phiếu và trái phiếu.

Chứng khoán nợ – Trái phiếu: là chứng chỉ ghi nhận được doanh nghiệp hoặc nhà nước phát hành nhằm gọi vốn. Khi sở hữu trái phiếu, trái chủ sẽ nhận được mức lãi suất cố định, thông thường ở mức từ 10% – 12%/năm. Nhưng do thị trường trái phiếu Việt Nam chưa phát triển mạnh nên trong nội dung bài viết sẽ đề cập chủ yếu về cổ phiếu.

Chứng khoán vốn – Cổ phiếu: là chứng chỉ, giấy chứng nhân việc sở hữu một phần doanh nghiệp vì cổ phiếu được chia nhỏ từ vốn điều lệ của một công ty. Cổ đông hay nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu càng nhiều, quyền sỡ hữu công ty càng lớn.

Các loại cổ phiếu hiện nay

  • Cổ phiếu phổ thông hay cổ phiếu thường: là cổ phiếu thường gặp nhất được phát hành bởi các công ty cổ phần. Do đó, cổ phiếu phổ thông đại diện cho quyền sỡ hữu một phần doanh nghiệp cũng như lợi nhuận của công ty (cổ tức). Đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của một doanh nghiệp, không chỉ được hưởng lợi từ cổ tức, mà còn được hưởng lợi từ việc mua bán chênh lệch giá. Ngoài ra, cổ đông sẽ còn được hưởng đầy đủ các quyền lợi như quyền cổ tức, quyền bỏ phiếu, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
  • Cổ phiếu ưu đãi: vừa có đặc điểm của cổ phiếu, vừa giống trái phiếu. Người sỡ hữu cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông của một công ty nhưng được hưởng cổ tức cố định. Trong trường hợp công ty bị phát sản, cổ đông ưu đãi được quyền hưởng cổ tức trước cổ đông khác.
  • Cổ phiếu quỹ: là cổ phiếu được chính doanh nghiệp mua lại. Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ giúp giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty đó, từ đó sẽ giúp giá cổ phiếu và EPS tăng. Tuy nhiên, càng nhiều cổ phiếu quỹ nắm giữ, giá trị sổ sách của doanh nghiệp cũng sẽ bị giảm tương ứng
  • Cổ phiếu ESOP –  Employee Stock Ownership Plan – Cổ phiếu thưởng cho nhân viên/ người lao động tại công ty, được dùng để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên/người lao động. Tuy nhiên, cổ phiếu ESOP thường sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, mua bán trong thời gian nhất định.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of