Đường cong lợi suất đảo nghịch – Inverted Yield Curve

Đường cong lợi suất đảo nghịch là hiện tượng mà lợi suất của một công cụ nợ dài hạn có lợi suất thấp hơn so với lợi suất của công cụ nợ ngắn hạn với cùng chất lượng tín dụng. Loại đường cong này rất hiếm khi xảy ra và nó thường là chỉ báo cho sự khủng hoảng kinh tế.

 

Nghịch đảo một phần xảy ra khi một vài tín phiếu kho bạc với kỳ hạn ngắn hạn (5 – 10 năm) có lợi suất cao hơn so với tín phiếu kho bạc 30 năm. Một đường cong lợi suất nghịch đảo còn có tên gọi khác là đường cong lợi suất âm.

 

Trong lịch sử, sự nghịch đảo của đường cong lợi suất là tiền đề của các cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ. Do đó, đường cong lợi suất thường được coi là một công cụ dự đoán của điểm đảo chiều trong chu kỳ kinh tế.

Một ví dụ gần đây, khi đường cong lợi suất tại mỹ đã nghịch đảo ở cuối năm 2005, đầu năm 2006 và đảo chiều một lần nữa ở 2007 trước khi thị trường chứng khoán Mỹ đổ sập. Đường cong lại một lần nữa đảo nghịch ở cuối năm 2018, đã khiến cho thị trường tài chính Mỹ cũng như thế giới chao đảo. Đặc biệt là cặp lợi suất 10 năm và 3 tháng, trước 7 cuộc khủng hoảng gần nhất của Mỹ, cặp lợi suất này luôn nghịch đảo

Lợi suất đáo hạn và nền kinh tế

Trái phiếu có thời hạn càng dài thì lãi suất của trái phiếu đó càng cao, do lãi suất dài hạn có tính đến phần bù rủi ro khi mà tính ổn định và chắc chắn của khoản cho vay là điều không thể chắc chắn. Hình dạng của đường cong lợi suất thay đổi theo chu kỳ của nền kinh tế. Đường lợi suất bình thường hoặc hướng lên có thể tồn tại khi nền kinh tế đang phát triển và ngược lại, đường cong lợi suất nghịch đảo khi nền kinh tế khủng hoảng

Khi FED hạ lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, điều đó thể hiện nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn yếu ớt, Nhà đầu tư (NĐT) bắt đầu lo ngại, do đó họ bắt đầu chuyển qua mua trái phiếu. Tuy nhiên, NĐT lại lo ngại nền kinh tế suy yếu trong dài hạn nhiều hơn, do đó trái phiếu dài hạn được mua nhiều, dẫn tới việc giá trái phiếu tăng mạnh. Điều đó khiến cho lợi suất trên trái phiếu dài hạn giảm nhanh, thấp hơn cả so với lợi suất trái phiếu ngắn hạn

Lợi suất và lãi suất trái phiếu

Trong tiếng anh, lợi suất trái phiếu được định nghĩa là Yield, trong khi lãi suất trái phiếu là Coupon.

Nhiều NĐT vẫn còn nhầm lẫn giữa lợi suất và lãi suất. Lãi suất là phần thu nhập cố định mà doanh nghiệp hoặc chính phủ trả định kỳ cho trái chủ sau khi mua trái phiếu trực tiếp từ doanh nghiệp hoặc chính phủ đó. Trong khi, lợi suất được tính bằng cách lấy trái tức chia cho giá trị trường của trái phiếu đó. 

Điều đó có nghĩa, lợi suất sẽ biến động theo thời gian. Nếu giá trái phiếu càng cao thì lợi suất thu về được càng thấp và ngược lại, trong khi lãi suất của trái phiếu là không đổi.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of