BMP – Động lực tăng trưởng từ việc giá dầu giảm

BMP – Động lực tăng trưởng từ việc giá dầu giảm

BMP là công ty sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam với thị phần trên cả nước là 25% và tại miền Nam nói riêng là 50%. BMP có sự tham gia của tập đoàn SCG từ Thái qua công ty con, Nawaplastic, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng. Nhờ đó, BMP được sự giúp đỡ tích cực trong việc tìm kiếm các giải pháp giúp công ty…

Xem thêm