FPT – Động lực tăng trưởng từ mảng chuyển đổi số

FPT – Động lực tăng trưởng từ mảng chuyển đổi số

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ Mảng Công nghệ vẫn là đầu tàu tăng trưởng dẫn dắt chính của tập đoàn. Trong giai đoạn 2014-2018 đạt mức tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đọan đạt 17.5%. FPT hướng đến phát triển mảng xuất khẩu phần mềm với biên lợi nhuận tốt, tốc độ tăng trưởng cao 35% năm 2018 so với mảng CNTT truyền thống đang dần bão hòa. Hiện tại cơ…

Xem thêm